Rodzaje apartamentów:

Typu

Powierzchnia

ilość osób

Typu

Powierzchnia

ilość osób

Typu A 42m2 + 10m2 balkon Typu A1 42m2 + 10m2 balkon albo taras
Typu A2 mieszkanie 11 45m2 + 12m2 balkon Typu B Mieszkanie 21 53m2 + 10m2 balkon
Typu C Mieszkanie 10, 15 68m2 + 5m2 balkon typu C mieszkanie 17 57m2 + 14m2 balkon
typu C mieszkanie 2 64m2 + 14m2 balkon typu C mieszkanie 22 60m2 + 10m2 balkon
typu C mieszkanie 23 65m2 + 10m2 balkon typu C mieszkanie 24 58m2 + 10m2 balkon
Typu D mieszkanie 16 100m2 + 20m2 taras typu D mieszkanie 4, 9, 14 83m2 + 20m2 balkon
mieszkanie nr 5 42m2 + 5m2 taras

Ceny:

 

We wszystkich mieszkaniach znajduj¹ siê:

Telefon i Telewizja satelitarna. W ka¿dym mieszkaniu znajd¹ Pañstwo poœciel, sztuæce, naczynia, ekspres do kawy, zmywarkê oraz sprzêt czyszcz¹cy. Cotygodniowe sprz¹tanie i wymiana poœcieli s¹ wliczone w cenê pobytu. Na ¿yczenie mo¿liwe jest codzienne sprz¹tanie za dodatkow¹ op³at¹. Podczas sezonu letniego wszystkie balkony i tarasy s¹ umeblowane.

Online Reservation

Ferienhaus Schiwiese | Haltestellenweg 4 | A-5630 Bad Hofgastein | Telefon: +43 6432 8424 | Fax: +43 662 23466 3351 | email: info@ferienhaus-schiwiese.com | admin